Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

THÔNG BÁO  (9 bài)

TRUYỀN THỐNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Trường THCS Cao Minh- Vĩnh Bảo- Hải Phòng Trường THCS Cao Minh, tiền thân là trường Cấp 2 Cao Minh, được chính thức thành lập vào Tháng 8 năm 1965. Ngày đầu thành lập, nhà trường gặp vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; có 03 phòng học tranh tre với 3 lớp,05 cán bộ giáo viên và gần 80 học sinh do thầy Phạm Văn Độ làm Hiệu trưởng. Giai đoạn từ năm 1965, giặc Mỹ leo thang...

BÀI GIẢNG  (20 bài)

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm 2017-2018

UBND HUYỆN VĨNH BẢO TRƯỜNG THCS CAO MINH Số:....../ BCTKCM- TrH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cao Minh, Ngày tháng năm 2017 KẾ HOẠCH Hoạt động chuyên môn năm học 2017 – 2018 Thực hiện...


TƯ LIỆU  (20 bài)

ĐỀ THI  (31 bài)VĂN BẢN NGÀNH  (6 bài)